Służby specjalne – przebudowa czy ubezwłasnowolnienie?


Niebawem pierwszy post dotyczący służb specjalnych i bezpieczeństwa narodowego Polski!

Dodaj komentarz